Uzay Kafes Sistem Statik Hesapları

Uzay kafes sistemi oluşturan elemanlar matris deplasman metoduyla analiz edilir. Analizde yüklerin düğüm noktaları tarafından taşındığı kabul edilir. Borular sadece çekme veya basınca çalışacak şekilde hesaplanmaktadır. Borulara hiç bir şekilde yük asılmamalıdır.

Statik hesaplarda gerek şartnamelere ve normlara gerekse yapının kullanım amacına ve şartlarına göre değişecek yükler baz alınır.

YÜKLER:

YÜKLEME 1 : Uzay kafes ağırlığı   -Z yönünde hesaplandığı gibi

YÜKLEME 2 : Kaplama ağırlığı  + Aşık + Servis yükleri

YÜKLEME 3 : Kar yükü  ( TS 498)

YÜKLEME 4 : +X  yönündeki rüzgar yükü

YÜKLEME 5 : -X  yönündeki rüzgar yükü

YÜKLEME 6 : +Y  Yönündeki  rüzgar  yükü

YÜKLEME 7 : -Y  Yönündeki  rüzgar yükü

YÜKLEME 8 : +X  Yönündeki  deprem yükü

YÜKLEME 9 : + Y  Yönündeki  deprem yükü

YÜKLEME 10 : Isı değişim yükü

BİLGİSAYAR HESAPLARI VE SONUÇLARI

 • Aşık hesapları
 • Düğüm noktaları ve çubuk elemanları numaraları
 • Düğüm noktaları kordinatları
 • Mesnet şartları
 • Çubuk eleman bilgileri
 • Yükler
 • Kombinasyon katsayıları
 • Deplasmanlar
 • Mesnet reaksiyonları
 • Eleman kuvvetleri
 • Yay kuvvetleri
 • Max reaksiyon ve deplasmanlar şeması
 • Dizayn tablosu
 • Mesnet hesapları

 

 

Top